نمای کلی تور

بازدید از:  دخمه، تالار آیینه، آتشکده زرتشتیان، موزه آب، باغ دولت آباد، مسجد جامع، زندان اسکندر

خدمات: راهنمای  گردشگری، اتوبوس ون، ورودی اماکن، بیمه، پذیرایی

درجه سختی: ۲ از ۵