نمای کلی تور

بازدید از: کویر شگفت انگیز یزد

خدمات: راهنمای  گردشگری، اتوبوس ون، ورودی، بیمه، موسیقی زنده، پذیرایی

درجه سختی: ۱ از ۵