نمای کلی تور

بازدید از: قلعه خرانق، پل خرانق، چک چک، کاروانسرای شاه عباسی، چاپارخانه، یخچال، نارین قلعه، کبوترخانه

خدمات: راهنمای گردشگری، اتوبوس ون، ورودی اماکن، بیمه، پذیرایی

درجه سختی: ۲ از ۵