دی 1 روز کویر نوردی
1 روز

تور کویرنوردی

بازدید از: کویر شگفت انگیز یزد خدمات: راهنمای  گردشگری، اتوبوس ون، ورودی، بیمه، موسیقی زنده، پذیرایی درجه سختی: 1 از 5

22% تخفیف
220,000تومان170,000تومان بیشتر ببینید